Numer sprawy:
WB.6743.823.2022

Data założenia:
2022-06-13

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W dniu 22.06.2022 r. nałożono na inwestora obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów.