Numer sprawy:
WB.6743.870.2022

Data założenia:
2022-06-23

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W dniu 08.07.2022 r. nałożono na inwestora obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów.
W dniu 15.07.2022 r. uzupełniono brakujące dokumenty.
W dniu 18.07.2022 r. wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.