Numer sprawy:
WB.6743.963.2022

Data założenia:
2022-07-11

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 20.07.2022 R. NAŁOŻONO NA INWESTORA OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.
W DNIU 02.08.2022 R. UZUPEŁNIONO BRAKUJĄCE DOKUMENTY.
W DNIU 04.08.2022 R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU.