Numer sprawy:
WB.6743.1112.2022

Data założenia:
2022-08-16

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
POSTANOWIENIEM Z DNIA 24.08.2022R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA DOKUMENTACJI
W DNIU 05.09.2022R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU