Numer sprawy:
WB.6743.1101.2022

Data założenia:
2022-08-11

Temat:


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
W DNIU 17.08.2022 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.