Numer sprawy:
WB.6743.1115.2022

Data założenia:
2022-08-17

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 19.08.2022 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.
DNIA 20.09.2022 R. PRZYJĘTO ZGŁOSZENIE I WYDANO ZAŚWIADCZENIE