Numer sprawy:
WB.6743.1163.2022

Data założenia:
2022-08-29

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU 08.09.2022 R. NAŁOŻONO OBOWIĄZEK UZUPEŁNIENIA BRAKUJĄCYCH DOKUMENTÓW.
W DNIU 16.09.2022 R. UZUPEŁNIONO BRAKUJĄCE DOKUMENTY.
W DNIU 21.09.2022 R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU.