W sprawie:
UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA DO UDZIAŁU I WYKONYWANIA W IMIENIU POWIATU BYDGOSKIEGO PRAWA GŁOSU NA WALNYCH ZGROMADZENIACH CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ "BYDGOSZCZANKA".

Data uchwały:
2022-09-20

Numer uchwały:
521/2022

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2022-09-20