Numer sprawy:
WB.6743.1277.2022

Data założenia:
2022-09-22

Temat:


Status sprawy:
Sprawa zakończona

Uwagi:
W DNIU O4.10.2022 R. WYDANO ZAŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU.