USTAWY

  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r., poz.742 z późn. zm);

ROZPORZĄDZENIA

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1558 z późn.zm.).