ZADANIA

Udzielanie Wojewodzie pomocy w opracowaniu Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

OBOWIĄZUJĄCA DOKUMENTACJA

Plan Działania Systemu Państowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego - obowiązujący.

https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/204/128/plan-dzialania-systemu-panstwowe-ratownictwo-medyczne-dla-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-obowiazujacy.html