GŁÓWNE PRZYCZYNY UWOLNIEŃ NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH:

 • awarie i katastrofy w obiektach przemysłowych;
 • wypadki cystern kolejowych oraz samochodowych;
 • rozszczelnienia rurociągów przemysłowych;
 • katastrofy morskich tankowców i chemikaliowców.

ZAPAMIĘTAJ !

 • pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi prostokątnymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi, oznaczającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu;
 • jeżeli jesteś świadkiem wypadku z udziałem niebzepiecznych środków chemicznych powiadom natychmiast w jakikolwiek sposób straż pożarną i policję. Podaj istotne dane: miejsce zdarzenia, charakter zdarzenia, swoje dane.;
 • oddal się z miejsca wypadku, aby zminimalizować ryzyko zatrucia;
 • opuść rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru;
 • chroń swoje drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nim drogi oddechowe;
 • jeśli jesteś w samochodzie - zamknij okna, włącz wentylację wewnętrzną - staraj się jak najszybciej opuścić strefę skażenia;
 • stosuj się ściśle do poleceń służb ratowniczych lub komunikatów, przekazywanych przez lokalne środki przekazu - radio, TV, megafony.;
 • jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu i zamień je na czyste oraz dużą ilością bieżącej wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic.

Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że niebezpieczne środki chemiczne przenikną do Twojego domu to:

 • włącz radio lub telewizor na program lokalny i stosuj się ściśle do poleceń, wydanych przez lokalne władze (służby ratownicze);
 • uszczelnij wszystkie otwory okienne, wentylacyjne, drzwi - oklejając je taśmą klejącą, obkładając rulonami z mokrych ręczników czy prześcieradeł;
 • oddychaj przez maseczkę wykonaną z gazy, waty, ręcznika itp.;
 • zadbaj o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, dzieci, osób niepełnosprawnych, zwierząt domowych;
 • pozostań w wewnętrznej części budynku przy zamkniętych drzwiach - w przypadku, gdy istnieje niebezpieczeństwo skażenia chlorem, udaj się na wyższe kondygnacje np. do sąsiadów. W przypadku amoniaku - kieruj się do pomieszczeń, położonych na niskich kondygnacjach;
 • powiadom o zagrożeniu najbliższe otoczenie;
 • wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe z otwartym ogniem;
 • nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu.