Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:

 • bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka;
 • zwarcia i wady instalacji elektrycznych;
 • wyładowania atmosferyczne.


Możesz zapobiec powstaniu pożaru - zastosuj poniższe zasady:

 • skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości;
 • bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi;
 •  zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.), przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem;
 • nie używaj kuchenki gazowej do dogrzewania mieszkania;
 • sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej - włączając kilka urządzeń do jednego gniazda przeciążasz instalację elektryczną;
 • używaj rozgałęźników z bezpiecznikami;
 • utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie;
 • nie rzetrzymuj w mieszkaniu pojemników z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp.


Przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji:

 • określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznaj z nimi domowników, przetrenuj z rodziną taką ewakuację. Winny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacji;
 • naucz rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych.


W miarę możliwości:

 • zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożaru) i eksploatuj je zgodnie z instrukcją;
 • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi. Przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji;
 • zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 do straży pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.


Co powinienneś zrobić w trakcie pożaru:

 • natychmiast powiadom osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze;
 • użyj prostych sposobów by ugasić pożar w zarodku - gaśnica, woda, koc gaśniczy;
 • jeśli ubranie pali się na Tobie - zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zduszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia;
 • jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym - ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką;
 • nie gaś urządzeń elektrycznych wodą - mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne;
 • nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować, wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy,
  - gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu - zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak to nie otwieraj ich lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachując przez okno białym obrusem, prześcieradłem itp.
 • jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione to zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś trudnozapalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze - dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne. Bądź przygotowany! Dym drażni oczy.
 • opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników;
 • pamiętaj, iż dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.