SYGNAŁY OSTRZEGAJĄCE O NIEBEZPIECZEŃSTWIE

 • rzucające się w oczy nietypowe zachowanie osób;
 • pozostawione bez opieki przedmioty: paczki, torby, pakunki;
 • samochody, a zwłaszcza furgonetki, parkujące w nietypowych miejscach, tj. w pobliżu kościołów i miejsc organizowania imprez masowych i zgromadzeń;
 • nie dotykaj podejrzanych przedmiotów pozostawionych bez opieki;
 • powiadom stosowne służby (policję, straż miejską, administratora obiektu);
 • jeżeli dojdzie do akcji ewakuacyjnej lub ratowniczej, zastosuj się do poleceń osób kierujących operacją;
 • zachowaj spokój i bezpiecznie, bez paniki opuść niebezpieczną strefę;
 • nie udawaj bohatera - reagowanie pozostaw profesjonalistom.

JAK POSTĘPOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA ATAKIEM BOMBOWYM

Jeżeli wiesz o podłożeniu ładunku wybuchowego lub znalazłeś przedmiot niewiadomego pochodzenia i podejrzewasz, że może to być bomba lub inne niebezpieczne urządzenie zawiadam policję podając następujące informacje:

 • rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu (informacja telefoniczna, podejrzany przedmiot);
 • treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz czas połączenia opis miejsca i wygląd przedmiotu.

Jak się przygotować:

 • pomyśl, którędy w pośpiechu można się ewakuować z budynku, metra lub innych zatłoczonych miejsc;
 • zwróć uwagę na ciężkie lub łatwo tłukące się przedmioty, które mogą być przesunięte podczas wybuchu;
 • zapamiętaj elementy z najbliższego otoczenia;
 • pamiętaj o tym, aby nie przyjmować od obcych osób żadnych pakunków, nie pozostawiać własnego bagażu bez opieki.

Jak się zachować po otrzymaniu informacji o podłożeniu lub groźbie podłożenia bomby:

 • do czasu przybycia policji należy zabezpieczyć zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa;
 • po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego, przejmuje ona dalsze kierowanie akcją;
 • należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów;
 • przy braku informacji o konkretnym miejscu podłożenia bomby użytkownicy pomieszczeń powinni sprawdzić swoje miejsce pracy - być może uda się znaleźć przedmioty nieznanego pochodzenia;
 • podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać;
 • pomieszczenia ogólnodostępne sprawdzają osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danej instytucji;
 • po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój, pozwoli to sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon;
 • po ogłoszeniu ewakuacji w miejscu pracy należy je opuścić, zabierając rzeczy osobiste (torebki, siatki, nesesery);
 • identyfikacją ładunku wybuchowego zajmują się wyspecjalizowane jednostki i komórki organizacyjne policji;
 • ciekawość jest niebezpieczna - jak najszybciej oddal się z miejsca zagrożonego wybuchem;
 • w przypadku włączenia parkingu dla pojazdów w strefę zagrożenia, nie ratuj na siłę swojego samochodu (dotyczy to również innych cennych przedmiotów) - życie jest ważniejsze.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU OTRZYMANIA PODEJRZANEJ PRZESYŁKI

Co powinno wzbudzić podejrzenia:

 • brak nadawcy;
 • brak adresu nadawcy;
 • przesyłka pochodzi od nadawcy lub miejsca, którego się nie spodziewamy.

Jeśli otworzyliśmy przesyłkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana wyłączyć system wentylacji i klimatyzacji, zamknąć okna.

Jeśli przesyłka wydaje ci się podejrzana, nie otwieraj jej:

 • umieść tę przesyłkę w grubym worku plastikowym i szczelnie go zamknij;
 • worek ten umieść w drugim grubym plastikowym worku, ten również szczelnie zamknij - zawiąż supeł i zaklej taśmą klejącą;
 • paczki nie przenoś, najlepiej, by pozostała na miejscu;
 • powiadom lokalny posterunek policji lub straż pożarną - służby te podejmują wszystkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia przesyłki.

Jeśli otworzyłeś paczkę, a jej zawartość wydaje się podejrzana:

 • nie naruszaj jej zawartości: nie rozsypuj, nie przenoś, nie dotykaj, nie wąchaj, nie powoduj ruchu powietrza w pomieszczeniu;
 • zaklejony worek umieść w drugim worku, zamknij go i zaklej;
 • dokładnie umyj ręce;
 • powiadom lokalną jednostkę policji lub straż pożarną i stosuj się do ich wskazówek;
 • po przybyciu właściwych służb stosuj się do ich zaleceń.
   

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU SKAŻEŃ BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH

Sygnał alarmu o skażeniach środkami chemicznymi lub biologicznymi nadawany jest: za pomocą syren (przez 3 minuty przerywany dźwięk - 10 sekund głos syreny, 25 sekund przerwy, 10 sekund syrena, 15 sekund przerwy...), za pośrednictwem radia, telewizji i radiowęzłów lub pojazdów wyposażonych w megafony.

Jeżeli jedziesz samochodem:

 • wyłącz dmuchawy i zamknij okna, włącz zamknięty obieg powietrza, słuchaj radia (najlepiej lokalnego) i stosuj się do poleceń służb ratowniczych;
 • pojedź do pierwszego zamieszkanego budynku i postępuj według wskazówek dla osób przebywających poza budynkiem.

Jeżeli jesteś w budynku:

 • pozostań w budynku;
 • wpuść do niego zagrożonych przechodniów;
 • poinformuj innych mieszkańców o zagrożeniu;
 • zamknij drzwi i okna;
 • wyłącz klimatyzację i wentylatory, pozalepiaj wywietrzniki, pozamykaj wywietrzniki w ramach okiennych;
 • znajdź pomieszczenia bez okien;
 • unikaj przebywania w piwnicach i innych nisko położonych częściach budynku;
 • unikaj niepotrzebnego zużycia tlenu;
 • włącz radio lub telewizor (najlepiej stację lokalną).

Jeżeli jesteś poza budynkiem:

 • znajdź najbliższy zamieszkany budynek;
 • w miarę możliwości poruszaj się prostopadle do kierunku wiatru, chroń drogi oddechowe (np. oddychaj przez chusteczkę do nosa);
 • umyj dokładnie twarz, włosy i ręce, oczyść oczy i uszy;
 • w przypadku kontaktu z niebezpiecznymi substancjami, zostaw odzież wierzchnią i obuwie przed domem.

Jeżeli doszło do skażenia:

 • nie dotykaj i nie wąchaj podejrzanych przedmiotów, nie sprzątaj proszku, nie ścieraj cieczy;
 • aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryj ją np. kocem;
 • pozamykaj okna oraz drzwi i wyłącz klimatyzację, nie dopuść do przeciągów;
 • opuść pomieszczenie i nie wpuszczaj do niego innych osób;
 • umyj dokładnie ręce wodą i mydłem;
 • zdejmij ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włóż do plastikowego worka;
 • umyj się pod prysznicem;
 • po kontakcie z podejrzanymi substancjami nie jedz, nie pij i nie pal;
 • wszystkie osoby, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej, powinny się zgłosić na policję.

Jeżeli doszło do skażenia pomieszczeń aerozolami:

 • wyłącz wentylatory i klimatyzację w całej okolicy;
 • zamknij okna i drzwi, opuść pomieszczenie;
 • wyłącz klimatyzację w budynku;
 • sporządź listę wszystkich obecnych osób i udostępnij ją policji.

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA SIĘ W GRUPIE ZAKŁADNIKÓW

Rób, co ci każą. Nie graj bohatera i nie stawiaj oporu. Dyskutowanie z napastnikami lub bunt mogą tylko pogorszyć sytuację. Twoim zadaniem powinno być przetrwanie. Czekaj na akcję wyspecjalizowanej jednostki ratowniczej.

Jeśli znalazłeś się wśród zakładników:

 • staraj się zwrócić uwagę napastników na fakt, że mają do czynienia z ludźmi (personifikowanie siebie i innych);
 • bądź spokojny, naturalny, znajdź po-stawę pośrednią między agresją a pasywnością i uległością;
 • nie bądź „utrapieniem” dla napastników (bunt, dyskutowanie, silne reakcje emocjonalne);
 • pamiętaj, że sytuacja może trwać długo - postaraj się rozwinąć u siebie potrzebę przetrwania;
 • nie rób gestów zwracających uwagę porywaczy;
 • nie zadawaj pytań, nie patrz w oczy terrorystom, bądź im posłuszny bez dyskusji, siedź spokojnie na miejscu;
 • pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz wstać lub otworzyć torbę;
 • na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste;
 • usuń (wyrzuć) wszelkie oznaki władzy, zajmowania ważnej pozycji;
 • zapamiętaj szczegóły dotyczące porywaczy i otoczenia - może to pomóc władzom w uwolnieniu pozostałych zakładników oraz identyfikację porywaczy przy aresztowaniu.

JAK POSTĘPOWAĆ W TRAKCIE OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCH

Staraj się uspokoić, akcja zawsze wywołuje zamieszanie i panikę, ludzie są w szoku:

 • nie uciekaj, połóż się na podłodze i spróbuj znaleźć jakąś osłonę, trzymaj ręce na głowie do końca operacji;
 • słuchaj rozkazów i instrukcji grupy antyterrorystycznej i nie zabieraj jej czasu na zadawanie zbędnych pytań;
 • nie trzyj oczu w wypadku użycia gazów łzawiących;
 • w razie strzelaniny połóż się na ziemi lub schowaj się za jakimś przedmiotem;
 • nie uciekaj z obiektu, dopóki nie zostanie wydany rozkaz wyjścia - możesz zostać wzięty za terrorystę;
 • w chwili wyzwolenia wychodź jak najszybciej, nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru;
 • spróbuj się zidentyfikować (przedstawić), bądź jednak przygotowany na ostre traktowanie ze strony ekipy ratunkowej - dopóki nie zostaniesz formalnie zidentyfikowany jako jeden z zakładników, jesteś potencjalnie jednym z porywaczy.

JAK PRZYGOTOWAĆ FIRMĘ DO NAGŁEGO ZDARZENIA

Środowisko biznesu jest równie narażone na akty terrorystyczne, jak pojedyncze osoby. Właściciele firm powinni planować zachowanie i procedury awaryjne na wypadek zagrożeń. Od tego zależy nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale również przetrwanie przedsiębiorstwa. Pracownicy muszą wiedzieć, jak postępować w przypadku niebezpieczeństwa. Zastanawianie się, co robić, jest Twoim zadaniem, zanim znajdziesz się w obliczu kryzysu.

Co należy zrobić:

 • przechowywać listy numerów kontaktowych pracowników, tak by można było nawiązać z nimi lub z ich rodzinami najszybszy kontakt;
 • posiadać na miejscu plan bezpiecznej ewakuacji;
 • ćwicz zaplanowane procedury z pracownikami;
 • regularnie kopiować dane z komputerów i przechowywać je poza siecią komputerową;
 • ubezpieczyć się w celu minimalizacji strat personelu i klientów;
 • określić procedury postępowania biznesowego w przypadku wystąpienia nagłego.

ABC REANIMACJI - MINIPORADNIK

Pięć minut bezdechu i zatrzymanej pracy serca wystarczy, aby w mózgu ludzkim zaszły nieodwracalne zmiany. W takich przypadkach czas jest bezcenny. W Polsce na przyjazd karetki czeka się 10-20 minut. Dlatego tak ważne jest, aby świadkowie umieli udzielić pierwszej pomocy. W sytuacji świadka może znaleźć się każdy.

Sprawdź, czy jest przytomny:

 • delikatnie potrząśnij za ramiona;
 • głośno zapytaj - np.: Co się Pani (Panu) stało?;
 • sprawdź reakcje na np. klepnięcie w policzek lub ból;
 • sprawdź, czy występują mocne krwawienia.

Sprawdź, czy oddycha:

 • posłuchaj oddechu przy ustach ratowanego;
 • poczuj wydychane powietrze na policzku (grzbiecie dłoni);
 • popatrz na ruchy oddechowe klatki piersiowej lub brzucha.

Sprawdź krążenie:

 • zbadaj tętno na tętnicy szyjnej (do 10 sekund) - opuszki dwóch palców (wskazujący i środkowy) przykłada się lekko uciskając w zagłębieniu pomiędzy chrząstkami krtani a mięśniem szyi;
 • sprawdź po obu stronach.

Jeżeli nie oddycha:

 • odegnij głowę do tyłu (nie wolno w podejrzeniu urazu szyi!);
 • wysuń żuchwę pacjenta do przodu.

Rozpocznij sztuczni wentylację:

 • ułóż ratowanego na plecach i usuń ciała obce z jego ust;
 • zaciśnij palce jednej ręki na nosie ratowanego, mocno przyciśnij usta do ust ratowanego i wykonaj powolny, zdecydowany wydech.

Jeżeli nie ma krążenia, rozpocznij masaż zewnętrzny serca:

 • zdejmij ubranie z klatki piersiowej ratowanego;
 • znajdź punkt ucisku, znajduje się on w odległości ok. dwóch szerokości palca od „dolnego” końca mostka;
 • połóż w tym punkcie nadgarstek jednej ręki, na nim nadgarstek drugiej, spleć palce rąk;
 • wyprostuj ramiona - uciśnięcia wykonuj dzięki ciężarowi swojego ciała;
 • ucisk powinien powodować ugięcie mostka na 3-5 cm.;
 • uciskaj rytmicznie z częstotliwością 100 uciśnięć mostka/min;
 • gdy prowadzisz jednocześnie oddech i wentylację - sekwencja 15 uciśnięć mostka na 2 oddechy;
 • gdy jesteś sam i nie dajesz sobie rady - prowadź sam masaż.

Jak zatamować krwawienie:

Krew z żyły jest ciemnoczerwona, wypływa jednostajną strużką. Krew tętnicza jest jasna, wypływa rytmicznie:

 • 14 Lekkie krwawienie z reguły ustaje samo;
 • w przypadku mocnego krwawienia spróbuj ucisnąć tętnicę doprowadzającą krew, podnieść krwawiącą kończynę powyżej serca.

Załóż opatrunek uciskowy:

 • nakryj ranę gazą jałową;
 • umocuj ją kilkoma okrążeniami opaski (prowizorycznie możesz użyć paska, krawata);
 • na gazę nałóż „poduszeczkę” np. z nierozwiniętego bandaża lub dowolnego materiału;
 • owiń wszystko mocno opaską;
 • tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. amputacja kończyny, duże obce ciało tkwiące w ranie) możesz zastosować opaskę uciskową odcinającą całkowicie dopływ krwi do rany.