OPIS SPRAWY:

Prowadzenie spraw dotyczących wydawania kart wędkarskich.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY:

Wniosek zgodny z formularzem, który znajdziesz poniżej, prześlij za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3 , 85-066 Bydgoszcz lub Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa nr 2 , 85-002 Bydgoszcz
złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3 - IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym  przy ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy  pok. 1A na parterze

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

do wniosku musisz dołączyć
– zaświadczenie o zdanym egzaminie
– zdjęcie – 1 szt.
– dowód wpłaty opłaty za wydanie karty wędkarskiej

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ:

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca,
Karta wędkarska zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru);

ILE ZAPŁACISZ:

Opłata za wydanie karty wędkarskiej wynosi 10 zł.
Jeśli korzystasz z pełnomocnika - opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
Opłaty za wydanie karty wędkarskiej możesz dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
60 1020 1462 0000 7402 0317 1071,
- bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy wydaje karty wędkarskie mieszkańcom powiatu bydgoskiego.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa powiatowego w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 16, stanowisko ds. administracyjnych, III piętro pok. 309,
nr tel. (052) 584-11-28

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - iodo@powiat.bydgoski.pl lub 052 58 35 451.
3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwego rozpatrzenia wniosku o wydanie karty wędkarskiej, zgodnie z art. 6 pkt 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
4. Odbiorcy danych: nie dotyczy.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych - 5 lat.
7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych.
8. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym.