OPIS SPRAWY

Jeśli zgubiłeś coś na terenie powiatu bydgoskiego jest szansa, że uczciwy znalazca przekazał to do prowadzonego w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy – Biura Rzeczy Znalezionych. Jeśli znalazłeś jakieś rzeczy, a nie znasz miejsca pobytu ich właściciela, również możesz zgłosić się do pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie biura.

Pamiętaj jednak, że Starosta – jako organ uprawniony – może odmówić przyjęcia rzeczy, jeśli jej wartość nie przekracza 100 zł, chyba że ma ona wartość historyczną, naukową lub artystyczną.

Do Biura Rzeczy Znalezionych nie od razu zostaną przyjęte również:
• rzeczy znalezione w budynkach publicznych lub innych budynkach, w pomieszczeniach otwartych dla publiczności oraz w środkach transportu publicznego – wówczas musisz się zgłosić do zarządcy budynku, pomieszczenia lub środka transportu publicznego, który to po upływie trzech dni przekaże ją właściwemu staroście – chyba, że wcześniej zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy;
• rzeczy, których posiadanie wymaga pozwolenia (np. broń amunicja, materiału wybuchowe), dokumenty potwierdzające tożsamość – w tych przypadkach powinieneś niezwłocznie oddać rzecz w najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, jeśli jednak wiązałoby się to z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadom Policję o miejscu, w którym rzecz się znajduje – starostę o znalezieniu rzeczy oraz o znalazcy poinformuje Policja.


GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?


Znalezioną rzecz możesz przekazać do Biura Rzeczy Znalezionych w siedzibie Starostwa, po uprzednim telefonicznym kontakcie z pracownikiem Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Maciejem Wojciechowskim pod nr tel. 52 5835454.


CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?


Jeśli jesteś znalazcą rzeczy skorzystaj z załączonego druku zawiadomienia o znalezieniu rzeczy.
Jeśli jesteś osobą uprawnioną do odbioru rzeczy, zgłaszając się po jej odbiór musisz określić:
- jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd lub znaki szczególne,
- przedstawić dowody potwierdzające prawo do rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).


ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?


Recz, którą znalazłeś możesz przekazać do Biura Rzeczy Znalezionych niezwłocznie, lepiej jednak skontaktuj się wcześniej telefonicznie z pracownikiem odpowiedzialnych za jego prowadzenie.


ILE ZAPŁACISZ?


Jako znalazca rzeczy nie poniesiesz żadnych kosztów, jeśli jednak jesteś osobą uprawnioną do jej odbioru – poniesiesz koszty związane z przechowywaniem oraz utrzymaniem rzeczy w należytym stanie, a także koszty jakie Starostwo poniosło w związku z poszukiwaniem osoby uprawnionej.


CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?


W przypadku rzeczy ulęgającej szybkiemu zepsuciu, której przechowywanie byłoby związane ze znacznymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami, albo powodowałoby znaczne obniżenie jej wartości rynkowej Starosta zarządzi jej sprzedaż w trybie określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Suma uzyskana ze sprzedaży, po potrąceniu kosztów sprzedaży, jest przechowywana na koncie depozytowym.

Rzeczy znalezione na terenie miasta Bydgoszczy podlegają przekazaniu Prezydentowi Bydgoszczy.


PODSTAWA PRAWNA


Wszelkie kwestie związane z – nazwijmy to umownie – „rzeczami znalezionymi” rozstrzygane są przede wszystkim w oparciu o ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych; ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.


KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?


Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, Bydgoszcz – pracownikiem odpowiedzialnym jest Maciej Wojciechowski, nr tel. 52 5835454.

 

Informacja Administratora Danych Osobowych