Szanowni Państwo
 
W dobie postępującej informatyzacji wszystkich niemalże dziedzin życia, staramy się dotrzymać kroku trwającym przemianom i udostępniamy Państwu rozwiązania mające na celu uproszczenie kontaktu pomiędzy obywatelem a urzędem. 
 
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy posiada elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie internetowej ePUAP. Elektroniczna skrzynka podawcza jest odpowiednikiem urzędowej kancelarii lub punktu podawczego, w którym składamy dokumenty z tą tylko różnicą, że składa się tu wyłącznie dokumenty drogą elektroniczną. Ponieważ w świetle przepisów prawa dokument elektroniczny musi mieć określoną strukturę (tzw. pliki XML stworzone wg. określonych schematów XSD) nie można nim nazwać pisma wysłanego jako załącznik wiadomości e-mail. Również podpis elektroniczny na dokumencie elektronicznym musi mieć określoną strukturę (np. xADES) – nie jest to bynajmniej żaden znak graficzny, taki jaki na dokumentach papierowych. Z punktu widzenia zwykłego użytkownika jest to ciąg znaków pozbawiony jakiegokolwiek sensu, jednak dla systemów informatycznych ten ciąg jest właśnie podpisem elektronicznym jednoznacznie identyfikującym posiadacza. Stąd zasadność istnienia tzw. elektronicznych skrzynek podawczych – na których użytkownik wypełnia pola w formularzu na stronie internetowej, załącza pisma, podpisuje całość tzw. podpisem elektronicznym (lub profilem zaufanym działającym na tej samej zasadzie co podpis), a system sam przetwarza wprowadzane dane, tworząc z nich dokument elektroniczny, opatruje go podpisem i wysyłając do urzędu.
 
Zastanówmy się przez chwilę - czym właściwie jest ePUAP? Otóż jest to ogólnopolska platforma internetowa, czyli w istocie strona internetowa
http://epuap.gov.pl, dzięki której możliwa jest korespondencja z wybranym przez siebie urzędem bez wychodzenia z domu – czyli w pełni elektronicznie. Kluczowe z punktu widzenia obywatela są dwie rzeczy, mianowicie: aby prowadzić korespondencję z urzędem należy zarejestrować się na platformie ePUAP – innymi słowy utworzyć tam konto, zaś po utworzeniu konta należy złożyć wniosek o nadanie profilu zaufanego. Jak wspominaliśmy wcześniej - do podpisania elektronicznego dokumentu w świetle prawa konieczne jest posługiwanie się elektronicznym podpisem (tzw. kwalifikowanym). Niestety ze względu na koszty takiego podpisu oraz konieczność jego odnawiania (corocznie lub co dwa lata) w zestawieniu z rzadkością jego wykorzystania niewiele osób prywatnych decyduje się na zakup takiego rozwiązania.  Z tego powodu wprowadzono pojęcie Profilu Zaufanego służącego do podpisywania dokumentów w ramach platformy ePUAP. Dzięki temu do prowadzenia korespondencji z urzędem nie jest już wymagane posiadanie tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jakie wystawiają odpłatnie podmioty certyfikujące np. Unizeto, KIR, Certum, etc.  Wystarczy założyć konto na platformie i złożyć poprzez nią wniosek o nadanie tzw. Profilu Zaufanego. Po złożeniu wniosku pozostanie jeszcze udać się do jednego z urzędów posiadających punkt potwierdzania profilu zaufanego, gdzie po okazaniu dowodu osobistego profil zostanie aktywowany. Od tej pory możemy podpisywać nim dokumenty na platformie ePUAP z mocą zwykłego – odręcznego podpisu. W ramach platformy ePUAP Starostwo udostępnia ogólny wzór wniosku dzięki któremu możliwe jest złożenie każdego dokumentu (jako załączników w formie plików do wniosku).

Niektóre systemy informatyczne współpracujące z systemem ePUAP wymagają wprowadzenia tzw. skrytki adresata, aby skutecznie doręczyć na nią dokument elektroniczny. Skrytka elektroniczna Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ma na platformie ePUAP adres: /powiatbydgoski/SkrytkaESP .

Od roku 2011 w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy funkcjonuje również w pełnym zakresie system elektronicznego obiegu dokumentów PROTON  – wspomagający tradycyjny system papierowy. Dzięki temu załatwianie spraw w naszym urzędzie jest jeszcze szybsze, a udzielanie informacji interesantom odbywa się od ręki.  Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP została zintegrowana z systemem obiegu dokumentów w taki sposób, że wszelkie pisma składane elektronicznie automatycznie przekazywane są do obiegu dokumentów i procedowane przez pracowników Starostwa. Z protonem połączone jest nierozerwalnie Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta EBOI - https://powiatbydgoski.eboi.pl – EBOI jest naszym lokalnym odpowiednikiem ePUAP – również tutaj znajduje się elektroniczna skrzynka podawcza. Możliwe jest zarejestrowanie się na platformie EBOI, jednakże potwierdzenie profilu odbywa się bezpośrednio w Starostwie po okazaniu dowodu osobistego. Podobnie jak w przypadku ePUAP - możliwe jest podpisanie składanego dokumentu przy pomocy profilu zaufanego bądź podpisu elektronicznego, a wnioski z EBOI wpływają bezpośrednio do elektronicznego obiegu dokumentów Starostwa. Ponadto dzięki platformie EBOI możliwe jest monitorowanie stanu załatwiania swojej sprawy.
 
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy bierze udział w przedsięwzięciach i projektach mających na celu rozwijanie komunikacji z obywatelem – dlatego w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza udostępniliśmy usługę geoportal pod adresem:
http://geoportal.mojregion.eu. Dzięki tej aplikacji możliwe jest zlokalizowanie na mapie powiatu obiektów z naszych rejestrów takich jak: pomniki przyrody, zabytki, szkoły itd. Ponadto na mapie ujawnione są elementy takie jak obwody spisowe, rezerwaty przyrody, klasyfikacja gleb, użytkowanie gruntów czy strefy ochronne ujęć wody.
 
Z kolei pod adresem https://geodezja.powiat.bydgoski.pl
  można zapoznać się z naszym portalem geodezyjnym ujawniającym częściowo dane Ewidencję gruntów i Budynków w ramach systemu EWID, w oparciu o który funkcjonuje Wydział Geodezji i Kartografii. Znajdziemy tu Numery działek, budynków, ulic, oznaczenie klasoużytków, itd.
Dane o charakterze informacyjnym, kulturalnym oraz aktualności z życia powiatu odnajdziemy na oficjalnej stronie powiatu:
http://powiat.bydgoski.pl oraz profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/PowiatBydgoski, natomiast dane statystyczne, informacje o strukturze i władzach urzędu, wzory wniosków, karty usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy i inne dane o charakterze związane z działalnością urzędu - w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.bydgoski.pl.
 
Staramy się aby nasze portale były dostosowane do normy WCAG 2.0 i dostępne dla osób niepełnosprawnych. Przyjęte przez nas rozwiązania mają przede wszystkim zapewnić wygodę interesantom. Stąd też możliwość składania korespondencji za pośrednictwem ESP z wykorzystaniem profilu zaufanego. Mamy nadzieję, że dzięki temu, tzw. e-administracja będzie cieszyła się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców powiatu bydgoskiego. Już dzisiaj serdecznie zachęcamy do zakładania kont w ww. systemach i systematycznego ich wykorzystywania

obrazek