ZGŁOSZENIE  ZBYCIA / NABYCIA   POJAZDU

 

OPIS SPRAWY

Fakt  sprzedaży pojazdu podlega zgłoszeniu w miejscu jego dotychczasowej rejestracji.

 

Fakt nabycia pojazdu podlega zgłoszeniu w urzędzie  zgodnie  z miejsce zamieszkania
jego nowego właściciela.
Składając wniosek o rejestrację pojazdu automatycznie dokonujesz  jego zgłoszenia nabycia. 

 

Jeżeli zgłaszasz fakt sprzedaży pojazdu, który nie jest na Ciebie zarejestrowany, dołącz do zawiadomienia
o zbyciu, umowę sprzedaży
oraz dowód własności na podstawie którego stałeś się właścicielem
przedmiotowego pojazdu ( o ile wcześniej nie zgłosiłeś jego nabycia).   

 

Od 01.01 2020r. do 29.02.2020r - Kto będą właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty o nabyciu / zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej
w wysokości od 200 do 1000 zł.  


Zatem kary będą nakładane w przypadku nabycia / zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP
po 31.12.2019r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia / zbycia.   

 

Od 01.03.2020r. do 31.12.2020r wydłuża sie z 30 do 180 dni termin na:
- zawiadomienie o nabyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP,
- zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP.   

 

Od dnia 01.01.2021r. ( ponownie 30 dni )

Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiejjest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Kto będąc właścicielem tego pojazdu, nie rejestruje jego, na terytorium Reczypospolirtej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia,

podlega karze  pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.  

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej
w wysokości od 200 do 1000 zł. 

GDZIE I JAK ZŁOZYSZ DOKUMENTY

1. Zgłoszenia sprzedaży pojazdu zarejestrowanego w powiecie bydgoskim lub zawiadomienie o nabyciu pojazdu przez mieszkańca powiatu bydgoskiego,
należy dokonać w ośrodku zamiejscowym, w którym pojazd był zarejestrowany lub w ośrodku zgodnie z miejscem zamieszkania:

- 86-010 Koronowo,  ul. Pomianowskiego 1, tel.: 52- 382 64 70,
- 86-050 Solec Kujawski,  ul. 23 Stycznia 7, tel.: 52- 387 01 24,
- 86-005 Białe Błota ul.Guliwera13 ( budynek Banku Spółdzielczego, I piętro pokój nr 6),
                 tel.: 52- 311 17 42,
- 86-022 Dobrcz ul. Długa 52, tel.: 52- 364 80 18,
- 86-070 Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska  21, tel.: 52- 381 60 05 wew.52,
- 86-060 Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, tel.: 52- 320 68 47,
- 86-031 Osielsko, ul. Centralna 6, tel.: 52- 320 30 33,
- 86-014 Sicienko ul. Mrotecka 9. tel.: 52- 587 04 02.

W związku z aktualnym stanem epidemicznym na terenie naszego kraju, uprzejmie prosimy odpowiedniego zgłoszenia dokonać poprzez pocztę elektroniczną korzystając z 
platofmye-PUAP  lub adresu:info@powiat.bydgoski.pl
Można również skorzystać z tradycyjnej "metody pocztowej" wysłając na wskazany wyżej adres ośrodka zamiejscowego lub do Starostwa Powiatowego   w Bydgoszczy, Wydział Komunikacji,  ul. Konarskiego 1-3,  85-066 Bydgoszcz.

2. Pamietaj, że jeżeli pojazd był zarejestrowany w Urzędzie Miasta Bydgoszczy to fakt jego sprzedażynależy zgłosić w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy,
ul. Grudziądzka 9-15, 85 130 Bydgoszcz.
Powyższe dotyczy również zawiadomienia o fakcie nabycia pojazdu.

  

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Jeżeli zgłaszamy  w urzędzie  sprzedaż / nabycie  pojazdu należy przedłożyć  oryginał dokumentu przenoszącego własność pojazdu na kolejnego właściciela.   

Jeżeli zgłoszenie sprzedaży / nabycia  następuje  za pośrednictwem poczty, pamiętaj o załączeniu kopii umowy sprzedaży / nabycia pojazdu.
W przypadku korzystania z poczty elelektronicznej pamiętaj o załączeniu skanu odpowiednio  umowy
nabycia / zbycia, pomocna będzie równiez kopia dowodu rejestracyjnego - o ile jest dostępny.   

 

 

ILE  BĘDZIESZ  CZEKAĆ

Zgłoszenie sprzedaży lub nabycia pojazdu jest rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

 

 

ILE  ZAPŁACISZ

Zgłoszenie sprzedaży lub nabycia pojazdu  jest czynnością bezpłatną.

 

 

PODSTWA PRAWNA

Zgłoszenie sprzedaży / nabycia pojazdu reguluje ustawa  prawo o ruchu drogowym.

 

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ 

Pamiętaj, że po zgłoszeniu sprzedaży lub nabycia w wydziale komunikacji, powiadomić o tym należy również ubezpieczyciela pojazdu. 
 

KTO ZAŁATWI TWOJA SPRAWĘ

 

 Zgłoszenie sprzedaży / nabycia pojazdu składa się zgodnie z uwagami zawartymi w sekcji” gdzie  i jak złożysz dokumenty”.