UPRAWNIENIE   DIAGNOSTY  SAMOCHODOWEGO

OPIS SPRAWY
Chcesz uczestniczy w procesie badań technicznych pojazdów jako diagnosta samochodowy, udaj się do starostwa i złóż wniosek wraz załącznikami o wydanie uprawnienia diagnosty.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?
Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym Bydgoszcz
ul. Konarskiego 1-3,  w Wydziale Komunikacji  - IV piętro pokój 437 lub w Kancelarii Ogólnej – IV piętro pok.448. 

CO  MUSISZ  DOŁĄCZYĆ  DO  WNIOSKU?
Zanim złożysz wniosek sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane uwarunkowania :
1. Odpowiednie wykształcenie oraz praktykę:
a)  wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej
i udokumentowane  6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie)
naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo                                               
b) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa
i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie)
naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo              
c) średnie wykształcenie techniczne  lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności samochodowej
i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie)
naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo                                                                               
d) średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe o specjalności innej niż samochodowa
i udokumentowane 2 lata praktyki  w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie)
naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
2. Wymagane szkolenie z zakresu badań technicznych pojazdów.
3. Zdany egzamin przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Pamiętaj, że do wniosku należy przedłożyć oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i praktykę oraz ukończone szkolenie i zdany egzamin.
Poniżej znajduje sie do pobrania wniosek o wydanie uprawnień dla diagnosty samochodowego.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?
W przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji uprawnienia diagnosty samochodowego wydawane  są w przeciągu 14 dni.
Natomiast  w terminie do 30 dni, jeżeli urząd  musi wyjaśnić Twoją sytuację (np.  zmieniono miejsce zamieszkania, a poprzednie uprawnienie zostało wydane przez inną jednostkę). 

ILE ZAPŁACISZ?
Za wydanie uprawnienia diagnosty zapłacisz - 48,00 zł.
Opłaty można dokonać  przelewem wpłacając na konto:  Urząd Miasta  Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat :52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.                                                                                        

PODSTAWA PRAWNA
Uprawnienia diagnosty wydaje się  w oparciu o ustawę  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?
Proces szkolenia i egzaminowania  zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szkolenia i egzaminowania   diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.  

Szczegóły dotyczące przeprowadzanych egzaminów dostępne są  na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego: www.tdt.gov.pl

KTO  ZAŁATWI  TWOJĄ  SPRAWĘ?
Jeżeli jestes mieszkańcem powiatu bydgoskiego : Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, IV piętro pokój 437, tel. 52 58 35 437,
gdy miejcem zamieszkania jest miasto Bydgoszcz, wniosek należy złożyć w Wydziale Uprawnień Komunikacyjnych  UM Bydgoszcz, ul. Grudziązka 9-15. . 

Gdy MieszjNatomista jak zamieszk