UZYSKANIE OSTEMPLOWANEGO DZIENNIKA BUDOWY

 

OPIS SPRAWY

 

Kierownik budowy w celu dokumentowania procesu budowy musi otrzymać od Inwestora ostemplowany dziennik budowy.

 

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

 

Wniosek w formie pisemnej możesz:

·         przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Wydział Budownictwa

Skrytka pocztowa Nr 2

ul. Zygmunta Augusta 3A

85-002 Bydgoszcz

·         złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej – Punkt Kancelaryjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy, parter pok. 1a.

 

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

 

Wniosek na drukach udostępnianych w urzędzie bądź zamieszczonych na stronie internetowej wraz z drukiem dziennika budowy. Upoważnienia przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłata skarbową.

 

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

 

Czas załatwienia nie wcześniej niż 3 dni od dnia uprawomocnienia decyzji o pozwoleniu na budowę .

 

ILE ZAPŁACISZ?

 

Nie podlega opłacie skarbowej.    

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Ostemplowany dziennik budowy wydawany jest przede wszystkim w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

 

Po wypełnieniu wniosku o jego wydanie i złożeniu w Punkcie Kancelaryjnym Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – ul. Zygmunta Augusta 16, parter pokój 1a. Odbiór w sekretariacie Wydziału Budownictwa – II piętro, pokój 201

 

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?

 

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz, sekretariat nr tel 52 5840948

Adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2, ul. Zygmunta Augusta 3A, 85-002 Bydgoszcz