OPIS SPRAWY

Jeżeli wnosisz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, a dochód miesięczny
na jednego członka twojego gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, to przysługuje ci 50 % bonifikata. Pamiętaj jednak, że nieruchomość musi być przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. 
GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?
Wniosek w formie pisemnej możesz:
•przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3
85-066 Bydgoszcz lub
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Nieruchomości Skr. Poczt. Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85 – 002 Bydgoszcz
•złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448, ul. Konarskiego 1-3 85 – 066 Bydgoszcz
•złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – parter, pok. 1A, ul. Zygmunta Augusta 3A 85 – 002 Bydgoszcz
•wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez:
-elektroniczną Skrzynkę Podawczą


CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Do wniosku załącz zaświadczenie o dochodach brutto za rok poprzedzający,
za który opłata ma być wnoszona. Pamiętaj, że do dochodu zalicza się dochody z tytułu: stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenie lub o dzieło, rent i emerytur, stypendiów, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne składniki stanowiące dochód.
Jeżeli jesteś emerytemlub rencistądostarcz oryginały odcinków emerytury/ renty lub druk PIT40A/11A za rok poprzedzający rok, w którym ubiegasz się o ulgę.
W przypadku dołączenia do wniosku tylko jednego odcinka wymagane jest złożenie oświadczenia, że dochody w pozostałych miesiącach roku nie uległy zmianie.
W przypadku braku dochodu, należy złożyć oświadczenie co do źródeł utrzymania,
a ponadto zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie nie odprowadzania zaliczek
na podatek dochodowy.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Tutejszy Wydział rozpatrzy wniosek niezwłocznie.


ILE ZAPŁACISZ?


Wniosek jest wolny od opłat.

PODSTAWA PRAWNA

•art. 74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej sprawdzisz wyszukując komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na stronie internetowej www.stat.gov.pl.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?

Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 3A, 85 – 002 Bydgoszcz –nr tel. 52 5840197.