Dokumentacja projektowa dostępna jest pod adresem:
http://informatyka.powiat.bydgoski.pl/2017/dokumentacja_techniczna.zip