Zarządzenie Nr 41/21   Starosty Bydgoskiego w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (Wzory druków: wniosek pdf wniosek rtf oświadczenie pdf oświadczenie rtf)

 

Zarządzenie Nr 23/21 Starosty Bydgoskiego w sprawie zasad sporzadzania, przekazywania i kontroli sprawozdań jednostek organizacyjnych i obsługujących Powiat Bydgoski


Zarządzenie Nr 8/19 Starosty Bydgoskiego w sprawie organizacji monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy

 

Zarządzenie Nr 32/18 Starosty Bydgoskiego w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad/polityki/rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy