Data złożenia petycji:
25.05.2018r.

Podmiot wnoszący petycję:
osoby fizyczne

Treść petycji.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z 23.08.2018r.