Data złożenia petycji:
28.05.2018r.

Podmiot wnoszący petycję:
osoby fizyczne

Treść petycji.

05.06.2018 r. - dokonano wizji lokalnej na ul. Centralnej w Osielsku

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z 20.08.2018r.