Informacje dotyczące sposobu postępowania ludności w przypadku wystąpienia pożaru, awarii gazowej lub innego miejscowego zagrożeniu na terenie przyległym do swojego miejsca zamieszkania:  http://www.kmpspbydgoszcz.pl/index.php/porady