Porozumienie
zawarte w dniu 04.02.2020r. z Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Policji"
Porozumienie zawarte w dniu 28.03.2019r. z Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Policji"

Porozumienie
zawarte w dniu 02.03.2018r. z Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Policji"
Porozumienie
zawarte w dniu 14.04.2017r. z Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Policji"
Porozumienie zawarte w dniu 11.04.2016r. z Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Policji"
Aneks  z 14.06.2016r.

Porozumienie
zawarte w dniu 12.05.2015r. z Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Policji"
Porozumienie
zawarte w dniu 15.04.2014r. z Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Policji"

Porozumienie zawarte w dniu 05.04.2013r. z Komendantem Miejskim Policji w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Policji"

Porozumienie zawarte w dniu 30.05.2011r. z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w sprawie podjęcia współpracy w zakresie ewakuacji pracowników Starostwa

Porozumienie zawarte w dniu 27.04.2011r. z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie podjęcia współpracy w zakresie ewakuacji pracowników Starostwa

Porozumienie zawarte w dniu 09.05.2016r. z Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powołania wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego
Porozumienie
zawarte w dniu 26.04.2013r. z Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powołania wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego

Porozumienie zawarte w dniu 28.04.2010r. z Prezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie powołania wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego

Porozumienie zawarte w dniu 10.12.2019r. z Przezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie utworzenia wspólnego Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Bydgoszczy
Porozumienie zawarte w dniu 07.07.2017r. z Przezydentem Miasta Bydgoszczy w sprawie utworzenia wspólnego Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania w Bydgoszczy

Porozumienie zawarte w dniu 30.06.2008r. z Miastem Bydgoszcz w sprawie utworzenia Bydgoskiego Centrum Bezpieczeństwa i Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz określenia wspólnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

Porozumienie zawarte w dniu 28.02.2020r. z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej"
Porozumienie zawarte w dniu 29.03.2019r. z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej"

Porozumienie
zawarte w dniu 13.03.2018r. z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej"
Porozumienie
zawarte w dniu 31.05.2017r. z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej"
Aneks z 01.12.2017r.
Porozumienie zawarte w dniu 13.04.2016r. z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej"

Porozumienie
zawarte w dniu 09.06.2015r. z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej"
Porozumienie zawarte w dniu 22.10.2014r. z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawie udzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej"
Porozumienie zawarte w dniu 11.09.2014r. z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu w sprawieudzielenia pomocy finansowej na "Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej"

Porozumienie zawarte w dniu 14.01.2020r. z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie powierzenia niektórych zadań administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 r.

Porozumienie zawarte w dniu 15.05.2009r. z Kujawsko - Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy o współpracy pracodawców, których pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu

Pozrozumienie  zawarte w dniu 04.03.2019r. z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi w sprawie zasad współpracy w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej zlokalizowanej na obszarze Powiatu Bydgoskiego