Data złożenia petycji:
12.07.2018r.

Podmiot wnoszący petycję:
osoba prawna

Treść petycji.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z 27.09.2018r.