Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZMIANY PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 14.12.2012 R. O ODPADACH - OBOWIĄZUJE OD DNIA 05.09.2018 R.

Z dniem 05.09.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20.07.2018 r.o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2018 r., poz. 1592/, która w sposób znaczący zmienia dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach /tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 992/.

Przedmiotowa ustawa zmienia przede wszystkim procedury dotyczące udzielania nowych zezwoleń na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów, a także pozwoleń na wytwarzanie odpadów, uwzględniających w swojej treści uprawnienie do zbierania lub przetwarzania odpadów. Ustawa zmienia również wymagania formalne dotyczące wniosków o udzielanie decyzji w tym zakresie.

Wprowadzone zmiany przepisów obejmują również podmioty, które uzyskały już uprzednio (i które posiadają nadal) aktualne zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności udzielone w czasie obowiązywania przepisów dotychczasowych.

W tym zakresie szczególnie istotne są następujące przepisy:

 1.      Skrócenie dopuszczalnych terminów magazynowania odpadów.

W art. 25 ust. 4 skrócono maksymalny, dopuszczalny, łączny okres do magazynowania odpadów – z 3 lat do obecnie 1 roku. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 25 ust. 6 „okresy magazynowania odpadów, o którym mowa w ust. 4 i 5, są liczone łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.”  A zatem jest to łączny czas magazynowania danej partii odpadów przez wszystkich ich posiadaczy.

 2.      Ograniczenie łącznej ilości zbieranych odpadów.

W art. 25 dodano ust. 4a, który wprowadza zastrzeżenie, że łączna masa wszystkich rodzajów magazynowanych jednorazowo odpadów (w tym samym czasie – na danej nieruchomości) – w ramach zbierania odpadów – nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być zmagazynowane w skali roku – jaka została określona w zezwoleniu.

 3.      Obowiązek prowadzenia systemu monitoringu wizyjnego.

Art. 25 ust. 6a wprowadza wymóg „prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów” przez podmioty prowadzące magazynowanie odpadów. Przepis ten wprowadza wymóg przechowywania i zabezpieczenia obrazu z tego systemu oraz jego udostępnienia na każde wezwanie organów kontrolnych. Podmioty, które aktualnie posiadają już zezwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności udzielone w czasie obowiązywania przepisów dotychczasowych; mają obowiązek zastosować się do w/w wymogu w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy (czyli do dnia 05.03.2019 r.).

 4.      Obowiązek zmiany warunków posiadanego zezwolenia (pozwolenia) w terminie 1 roku, pod rygorem jego wygaśnięcia.

Przepis art. 14 ustawy z dnia 20.07.2018 r.o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. z 2018 r., poz. 1592/, stanowi, że posiadacz odpadów, który przed dniem wejścia w życie nowych przepisów (tj. przed dniem 05.09.2018 r.) uzyskał i posiadał już zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do dnia 04.09.2019 r.), złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji – celem jej dostosowania do nowych przepisów.

Jeżeli posiadacz odpadów (o którym mowa powyżej) nie złoży takiego wniosku, to wówczas posiadane przez niego zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, wygaśnie z mocy samego prawa, niezależnie od terminu na jaki było ono wydane.

 Informacji w opisanym powyżej zakresie udziela pracownik Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Pan Rafał Kaszewski (tel. 52 582-64-89).

Nowe druki wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów znajdują się w zakładce "ZAŁATWIANIE SPRAW W STAROSTWIE -> TAK ZAŁATWISZ SWOJĄ SPRAWĘ -> WYDZIAł OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA -> POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI".

Metadane

Źródło informacji:Rafał Kaszewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Kaszewski
Data wprowadzenia:2018-09-06 08:19:54
Opublikował:Rafał Kaszewski
Data publikacji:2018-09-06 08:24:33
Ostatnia zmiana:2018-09-06 08:28:40
Ilość wyświetleń:1142

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij