Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb obywateli i całego państwa. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP jest opracowaniem poświęconym szeroko rozumianemu bezpieczeństwu państwa, w którym przedstawiony został cały system bezpieczeństwa narodowego, z ukazaniem zależności i wzajemnych relacji między jego poszczególnymi elementami.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP powstała na podstawie rezultatów prac Komisji Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego, przeprowadzonego z inicjatywy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Ma przyczyniać się do upowszechniania wiedzy oraz kształtowania świadomosci społecznej o bezpieczeństwie Polski i Polaków.