W sprawie:
W SPRAWIE PRZEKAZANIA UPRAWNIEŃ KIEROWNIKOM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BYDGOSKIEGO

Data uchwały:
2019-01-16

Numer uchwały:
6/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-01-16