W dniu 12 lutego 2019 r.  o godz. 12.00  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.            Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.            Zatwierdzenie porządku obrad.

3.            Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.            Zadania inwestycyjne realizowane w jednostkach oświatowych w roku 2018.

5.            Plany realizacji inwestycji drogowych w 2019r. w porównaniu z realizacją w 2018r.

6.            Opiniowanie materiałów na sesję.

7.            Wolne głosy i wnioski.

8.            Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                            
Przewodniczący Komisji

Romuald Góralczyk