W dniu 6 lutego 2019 r.  o godz. 14.00  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Informacja o realizacji zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków.

5.       Gospodarowanie nieruchomościami będącymi własnością powiatu.

6.       Informacja o wydanych pozwoleniach na budowę i przyjętych zgłoszeniach w 2018r. 

7.       Opiniowanie materiałów na sesję.

8.       Wolne głosy i wnioski.

9.       Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                        

Przewodniczący Komisji

Katarzyna Kirstein-Piotrowska