W dniu 11 lutego 2019 r.  o godz. 14.00  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Awans zawodowy nauczycieli za 2018 r.

5.       Informacja o wydatkach poniesionych w 2018r. na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do obowiązku uzyskania średnich wynagrodzeń określonych w art. 30a ustawy – Karta Nauczyciela.

6.       Opiniowanie materiałów na sesję.

7.       Wolne głosy i wnioski.

8.        Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                            

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Wojnowska