W sprawie:
W SPRAWIE OGŁOSZENIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYDGOSKIEGO W 2019 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO.

Data uchwały:
2019-02-01

Numer uchwały:
10/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-02-01