W sprawie:
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH NR 3/2019 W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ NR 4/2019 W ZAKRESIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ...

Data uchwały:
2019-02-26

Numer uchwały:
20/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-02-26