W sprawie:
W SPRAWIE WPROWADZENIA INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU.

Data uchwały:
2019-02-26

Numer uchwały:
25/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-02-26