W sprawie:
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 435/2018 ZARZĄDU POWIATU BYDGOSKIEGO Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO POWIATU BYDGOSKIEGO,BĘDĄCEGO W UŻYTKOWANIU CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ...

Data uchwały:
2019-02-26

Numer uchwały:
26/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-02-26