W dniu 7 marca 2019 r.  o godz. 14.00  w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul.  Konarskiego 1-3,  odbędzie się  IV Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

4.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia zadań i zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z Pańswowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2019.

5.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian do budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2019 r.

6.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski