W dniu 7 marca 2019 r.  o godz. 14.30  (po sesji nadzwyczajnej) w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Analiza skargi nr OR-I.1510.6.2019.

5.       Analiza skargi nr OR-I.1510.7.2019.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zamknięcie obrad.


                                                                                                                                                                                                            
Przewodniczący Komisji

Zenon Rydelski