W sprawie:
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 3/2019 NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYDGOSKIEGO W 2019 ROKU W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY ...

Data uchwały:
2019-03-07

Numer uchwały:
28/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-03-07