W sprawie:
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTU DOKUMENTU PT.:"PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁE BŁOTA NA LATA 2017 - 2020, Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021 - 2024 - AKTUALIZACJA"

Data uchwały:
2019-03-07

Numer uchwały:
30/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-03-07