W dniu 26 marca  2019 r.  o godz. 14.00  w sali 22 (II  piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Zapoznanie się z wynikami kontroli w zakresie zamówień publicznych o wartości zamówienia powyżej 30 tys. euro w latach 2017 – 2018 w jednostkach oświatowych.

5.       Zapoznanie się z wynikami kontroli załatwiania skarg i wniosków wpływającychdo Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy za rok 2018.

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                         

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Kaźmierczak