W dniu 27 marca 2019 r.  o godz. 14.00  w sali 22 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Perspektywa finansowa programów rozwoju rolnictwa.

5.       Projekty realizowane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej  i innych środków zewnętrznych  2018r. 

6.       Wolne głosy i wnioski.

7.       Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                       

Przewodniczący Komisji

Katarzyna Kirstein-Piotrowska