W dniu 16 kwietnia 2019 r.  o godz. 12.00  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.            Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.            Zatwierdzenie porządku obrad.

3.            Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.            Realizacja budżetu PFRON za 2018r. i plan na rok 2019.

5.            Analiza wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za 2018r. oraz wieloletniej prognozy finansowej.

6.            Opiniowanie materiałów na sesję.

7.            Wolne głosy i wnioski.

8.            Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                            
Przewodniczący Komisji

Romuald Góralczyk