W sprawie:
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ POWIATU BYDGOSKIEGO ZA ROK 2018.

Data uchwały:
2019-03-27

Numer uchwały:
35/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-03-27