W dniu 10 kwietnia 2019 r.  o godz. 14.00  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Informacja o działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Oddział Terenowy w Bydgoszczy na terenie powiatu bydgoskiego.

5.       Informacja nt. szkód wytwarzanych przez zwierzynę łowną (wycena i likwidacja szkód). 

6.       Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu bydgoskiego.

7.       Opiniowanie materiałów na sesję.

8.       Wolne głosy i wnioski.

9.       Zamknięcie obrad.


                                                                                                                                                                                                        
Przewodniczący Komisji

Katarzyna Kirstein-Piotrowska