W sprawie:
W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NR 5/2019 W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ NR 6/2019 ...

Data uchwały:
2019-04-03

Numer uchwały:
40/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-04-03