W dniu 15 maja 2019 r.  o godz. 12.00  w siedzibie Vitroflory Grupy Producentów sp. z o.o. w Trzęsaczu 25 gm. Dobrcz,  odbędzie się  wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego i Rolnictwa Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Zapoznanie się z działalnością Vitroflory Grupy Producentów sp. z o.o. w Trzęsaczu.

5.       Wolne głosy i wnioski.

6.       Zamknięcie obrad.


                                                                                                                                                                                                        
Przewodniczący Komisji

Katarzyna Kirstein-Piotrowska