W sprawie:
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 5/2019 NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU BYDGOSKIEGO W 2019 ROKU PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORAZ INNE PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ...

Data uchwały:
2019-04-17

Numer uchwały:
42/2019

Podjęta przez:
ZARZĄD POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-04-17